Jaaroverzicht 2018 - 2019

12 feb
Inleveren definitief PWS 6v

08:30

12 feb
Inleveren voorlopige profielkeuze 3 havo/vwo

12 feb
Acteur in de klas leerjaar 4

13 feb
Bezoekmiddag groep 8-leerlingen

13:30

14 feb
Opgeven herkansingen TW2 4m-5h-5v-6v vóór 16.00 uur

16:00

15 feb
Uitreiken 2e cijferoverzicht (alle leerjaren)

15 feb
Studiekeuzeworkshop 2, 5 vwo

18 feb
Informatiebijeenkomst vervroegde examinering Engels 5v

19:30

18 feb
Laatste dag inleveren aanvraag docent-oudergesprekken

18 feb
Tweede tijdvak TW 2 (incl. herkansingen)

15:45

18 feb
Klassekunst leerjaar 1 en 2 gymnasium

18 feb
Excursie maatschappijleer 4AA-4AB-4AD naar Den Haag

19 feb
Tweede tijdvak TW 2 (incl. herkansingen)

15:45

19 feb
Presentatieavond PWS 6v

19:30

20 feb
Tweede tijdvak TW 2 (incl. herkansingen)

15:45

21 feb
Tweede tijdvak TW 2 (incl. herkansingen)

15:45

21 feb
Project Scapino leerjaar 3 (lessen vervallen)

14:15

21 feb
Uitvoering voor ouders project Scapino leerjaar 3

19:30

22 feb
Tweede tijdvak TW 2 (incl. herkansingen)

15:45

25 feb
Voorjaarsvakantie