Wegwijzer in de school

Elke leerling krijgt een docent als mentor. Ouders en verzorgers dienen zich in eerste instantie altijd tot deze mentor te wenden wanneer zij iets willen vragen of meedelen.

Begeleiding en vorderingen alle leerjaren Mentor
Algemene zaken leerjaren Teamleiders
Leerjaar 1 en 2 mw. J. Stengs-Nijhof
Leerjaar 3 en 4 mw. drs. E.A.M. Verleg
Leerjaar 5 en 6 drs. F. Yperlaan
Directie
Algemene en personele zaken (rector) mw. drs. G.M. Reijnhout
Onderwijskundige zaken en roosterzaken P.J.M. van Wijk
Bedrijfsvoering W.J. Grootveld
Gymnasium dr. A.P. Stehouwer
Sector- en profielkeuze, beroepskeuze,
vervolgopleiding en studiefinanciering

Decaan drs. J.W.H. Scharink
Handtekening rector onder formulieren administratie
Boekenfonds mw. A. Louer
Mediatheek mw. A. de Leeuw van Weenen-Kweekel
Webredactie en informatievoorziening mw. P.M. van Rij

In het ouderportaal vindt u een lijst met namen en emailadressen van alle docenten.

Klik hier om in te loggen in het ouderportaal.