Wijziging gegevens


Uit ervaring is gebleken dat er regelmatig veranderingen optreden in de gegevens zoals die bij inschrijving zijn geregistreerd. Om zorgvuldig met deze gegevens om te kunnen gaan en in het belang van uw kind, vinden wij het wenselijk dit controlemoment in te bouwen.

Vriendelijk verzoeken wij u dan ook uw medewerking te verlenen en de gevraagde gegevens, indien gewijzigd, in te vullenU kunt dit doen via het digitale formulier in het ouderportaal waarop u de gegevens van uw zoon of dochter en uzelf kunt invullen, indien deze gewijzigd zijn. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.