Informatieavonden alle leerjaren

Informatieavonden alle leerjaren in september en oktober 2020 

Informatie-/mentoravonden schooljaar 2020-2021


Binnenkort organiseren we de informatie-/mentoravonden voor de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen op onze school. Gedurende deze avonden houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM, https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck

Dit betekent ook dat we slechts één ouder/verzorger per gezin kunnen ontvangen, met uitzondering van de avond voor Intermezzo. Ook vragen we u de 1.5 meter afstand te respecteren en bij binnenkomst van onze school uw handen te desinfecteren. Mocht u gezondheidsklachten hebben, dan verzoeken we u thuis te blijven. 

We hopen op uw begrip en medewerking hiervoor. 

Data informatie-/mentoravonden per leerjaar:

Intermezzo - maandag 14 september 2020

Leerjaar 1 - maandag 21 september 2020 (groep 1 en 2)
                  dinsdag 22 september 2020 (groep 3 en 4)
Leerjaar 2 - donderdag 1 oktober 2020
Leerjaar 3 - dinsdag 15 september 2020
Leerjaar 4 - dinsdag 15 september 2020
Leerjaar 5 - maandag 5 oktober 2020

Voor leerjaar 6 organiseren we op een voorlichtingsavond over het examen op donderdag 7 januari 2021. Voor alle leerjaren geldt dat verdere informatie volgt via een brief.

Ga terug