Verkort lesrooster

Verkort lesrooster op 2, 4 en 5 maart 2020

 



In verband met leerlingbesprekingen op maandag 2, woensdag 4 en donderdag 5 maart a.s. geldt er op deze dagen een verkort lesrooster (60 minuten).

Het rooster ziet er als volgt uit:

1e lesuur 08.30 - 09.10 uur (begeleidingsband)                          
2e lesuur 09.15 - 10.15 uur
pauze 10.15 - 10.35 uur
3e lesuur 10.35 - 11.35 uur
4e lesuur 11.35 - 12.35 uur
pauze 12.35 - 13.05 uur
5e lesuur 13.05 - 14.05 uur

 

Ga terug