Anglia Engels


Een bijzonder traject is het Versterkt Engels. Leerlingen in het havo en vwo (atheneum en gymnasium) volgen in de brugklas het zogenaamde Cambridge Engels. De mavoleerlingen worden binnen de lessen Engels zodanig opgeleid dat ze kunnen deelnemen aan de internationaal erkende examens van het Anglianetwerk. De bedoeling is dat leerlingen aan het eind van hun loopbaan het mastercertificaat behalen. Dit certificaat komt bijvoorbeeld van pas als leerlingen zouden besluiten in Engeland te gaan studeren. De nadruk in het programma ligt op spreekvaardigheid en het programma bevat lessen door 'native speakers'.