Het juiste niveau


We plaatsen je in een brugklas met het niveau dat het beste bij je past en waar de kans het grootst is dat je zonder vertraging en zonder dat je op je tenen hoeft te lopen een diploma kan halen. Bij voorkeur is dat een brugklas van één niveau. Het uitgangspunt daarbij is het advies van jouw basisschool. Mocht er bij zowel de basisschool als Scala nog twijfel zijn welk niveau het beste bij je past, dan plaatsen we je in een dubbelniveauklas. In deze klas wordt op het hoogste niveau lesgegeven en je krijgt op beide niveaus cijfers.

Op Scala word je toegelaten als je van de basisschool een van de volgende adviezen hebt meegekregen: mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo en vwo. Je mag dus geen beroepsgerichte leerweg in je advies hebben.
Als je een vwo-advies hebt gekregen, dan kun je aangeven of je naar het atheneum of het gymnasium wilt. Aan de hand van de gegevens van de basisschool bekijken we wat goed bij jou past.

Wil je meer lezen over de aanmeldingsprocedure op Scala, klik dan  hier.

 

NB. De school wil leerlingen op een passend niveau laten functioneren. De combinatie van het advies van de basisschool en een zorgvuldige screening van de testen en toetsen in het onderwijskundig rapport door de toelatingscommissie, zijn bepalend voor het niveau van plaatsing in de brugklas.