Onderwijs


Scala Molenwatering kent de onderstaande onderwijssoorten.

Op Scala Molenwatering kunnen leerlingen een opleiding volgen op vwo-niveau. De leerlingen die een mavo- of havo-opleiding willen volgen, starten in klas 1 op Scala Rietvelden.

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (atheneum en gymnasium)
Vwo is de verzamelnaam voor atheneum en gymnasium. De vwo-opleiding duurt zes jaar. Na het derde leerjaar kiest een leerling een vakkenpakket dat past binnen een bepaald profiel. Leerlingen die een vwo-diploma behaald hebben, kunnen doorstromen naar het universitair onderwijs.