Jaaroverzicht 2018 - 2019

1 nov
Pregymnasium (eerste blok)

13:00

1 nov
Toetsvrije periode onderbouw

1 nov
Scala studiemarkt ouders/leerlingen 4/5 havo en 4/5/6 vwo

19:00

2 nov
Toetsvrije periode onderbouw

5 nov
Toetsvrije periode onderbouw

5 nov
Dag van de Franse Taal

6 nov
Toetsvrije periode onderbouw

7 nov
Toetsweek 1

8 nov
Toetsweek 1

8 nov
Pregymnasium (eerste blok)

13:00

9 nov
Toetsweek 1

12 nov
Toetsweek 1

13 nov
Toetsweek 1

13 nov
Voorstelling 155-Motors leerjaar 2

14:00

13 nov
Overleg Deelraad / directie Scala

14 nov
Scholenmarkt

15:30

14 nov
Toetsweek 1 (alleen bovenbouw)

14 nov
Jet-Net Careerday 4h-5v (vanaf 13.00 uur)

13:00

15 nov
PWS-werkdag 6v

08:30

15 nov
Pregymnasium (eerste blok)

13:00

16 nov
Wiskunde A-lympiade/B-dag 5v

20 nov
Studiebeurs+ 5 vwo en 6 vwo

19:00

20 nov
Workshops met muziekprogramma Ableton leerjaar 3

20 nov
Projectmiddag PWS 6 vwo

Start 14.15 uur

21 nov
Informatieavond vwo groep 8 en ouders

19:30

21 nov
Workshops met muziekprogramma Ableton leerjaar 5 kumu

22 nov
Pregymnasium (eerste blok)

13:00

22 nov
Informatieavond mavo/havo groep 8 en ouders

19:30

23 nov
Finale FIRST LEGO League Bèta-junior (RDM Campus) (o.v.b.)

26 nov
Opgeven herkansingen TW1 4m- 5h/v-6v vóór 16.00 uur

16:00

26 nov
Deze week: gastlessen basisscholen

29 nov
Inleveren voorlopig PWS 6v

29 nov
Pregymnasium (tweede blok)

13:00

29 nov
Tweede tijdvak TW 1 (incl. herkansingen)

15:45

30 nov
Tweede tijdvak TW 1 (incl. herkansingen)

15:45

30 nov
Uitreiken 1e cijferoverzicht (alle leerjaren)