Muziek als examenvak

Op Scala kun je examen doen in muziek. Wat leer je daar dan?

Je gaat spelen in bandjes en/of solo. Je begeleidt en wordt begeleid door elkaar. Ook ga je naar een orkestrepetitie van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Daar zul je ervaren hoe een orkest klinkt en wat
daar allemaal bij komt kijken. Ook wordt er soms een singer songwriter uitgenodigd en wordt er met die persoon gewerkt aan eigen songs.

De lesinhoud in de bovenbouw is: een uur theorie waarbij je wordt voorbereid op het Centraal Landelijk Examen. Dit examen heeft vooral te maken met: wat hoor je en hoe komt het dat bepaalde muziek zo klinkt. Twee uur ben je bezig met praktijk want muziek moet natuurlijk vooral klinken. In die lessen ben je vrij om te kiezen op welk instrument(en) je je verder wilt ontwikkelen. Uiteindelijk leidt dit tot een aantal presentaties waarvoor je beoordeeld wordt.

In de eerste twee klassen wordt er vooral verkend waar jouw talenten liggen op muziekgebied en wordt de basis van de theorie uitgelegd. Let op: ons motto is: theorie is een hulpmiddel en niet het doel van het vak!

Ieder jaar is er een open podium: een avond waarbij op school de leerlingen uit alle lagen van de school laten horen wat ze kunnen. Eén keer in de twee jaar is er Scala on Stage. Een avond waarop alle talenten van de school (dus ook mogelijk voor voor- en examenkandidaten) hun talenten laten horen in een echte schouwburg (De Stoep in Spijkenisse). Daarnaast worden er regelmatig pauzeconcerten gegeven door voorexamen- en
examenkandidaten al dan niet aangevuld met leerlingen uit andere leerjaren. Tijdens de vieringen op school neemt muziek ook een belangrijke plaats in.