Sport als examenvak: bsm

Alle 4 havoleerlingen kunnen in een profiel kiezen voor het vak bsm. Bsm staat voor bewegen, sport en maatschappij. Met het vak bsm op Scala Rietvelden versterkt de school haar sportprofilering nog verder.

Wat leer je met bsm?

Bsm heb je twee keer in de week, het merendeel van de contacttijd, de lessen, zijn praktijk, houd er wel rekening mee dat je er ook voor moet studeren. De uren bsm komen bovenop de normale uren lichamelijke opvoeding die iedereen volgt. Tijdens de lessen bsm ga je dieper in op verschillende bewegingsvaardigheden die je in de reguliere gymles misschien al gehad hebt. Daarnaast krijg je ook sporten aangeboden die niet in de gewone gymles voorbijkomen. Je zal ook zelf een toernooi moeten organiseren. En wat dacht je van zelf lesgeven aan de klas!

Een redelijk goede motorische vaardigheid is gewenst, maar je hoeft echt niet overal in uit te blinken. Wel is het belangrijk dat je zeer geïnteresseerd bent in bewegen en sport en ook in de achtergronden daarvan. Je moet het leuk vinden in bewegingssituaties leiding te geven.

Kortom, wat kan je verwachten met het vak bsm:

  • Veel samen organiseren
  • Leren elkaar les te geven
  • Leren activiteiten te organiseren
  • EHBSO (eerste hulp bij sportongevallen)
  • Je eigen vaardigheid verbeteren door gebruik te maken van videobeelden (zgn. video-analyse)