Wegwijzer in de school

Elke leerling krijgt een docent als mentor. Ouders en verzorgers dienen zich in eerste instantie altijd tot deze mentor te wenden wanneer zij iets willen vragen of meedelen.

Begeleiding en vorderingen alle leerjaren  mentor
   
Algemene zaken leerjaren afdelingsleiders
Leerjaar 1, 2 en 3 dr. A.P. Stehouwer
Leerjaar 4, 5 en 6 mw. drs. E.A.M. Verleg
   
Zorgcoördinator mw. R. 't Mannetje
   
  directie
Rector (algemene en personele zaken en bedrijfsvoering)  mw. drs. G.M. Reijnhout 

Plv. rector (onderwijskundige zaken, roosterzaken en passend onderwijs)

 P.J.M. van Wijk
 
Profielkeuze, beroepskeuze, vervolgopleiding en studiefinanciering  
Decaan drs. J.W.H. Scharink
   
Handtekening rector onder formulieren administratie
Boekenfonds mw. A. Louer
Mediatheek mw. A. de Leeuw van Weenen
Webredactie en informatievoorziening mw. P.M. van Rij

 

In het ouderportaal vindt u een lijst met namen en e-mailadressen van alle docenten.

Klik hier om in te loggen in het ouderportaal.