Wegwijzer in de school

Elke leerling krijgt een docent als mentor. Ouders en verzorgers dienen zich in eerste instantie altijd tot deze mentor te wenden wanneer zij iets willen vragen of meedelen.

Begeleiding en vorderingen alle leerjaren  mentor
   
Algemene zaken leerjaren afdelingsleiders
Leerjaar 1 en Intermezzo mw. R. 't Mannetje
Leerjaar 2 en 3 drs. J.W.H. Scharink
Leerjaar 4, 5 en 6 mw. drs. E.A.M. Verleg
   
Zorgcoördinator mw. M. Post
   
Aandachtsfunctionaris meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling mw. R. 't Mannetje en
  P.J.M. van Wijk
Vertrouwenspersoon mw. A. de Leeuw van Weenen
   
   
  directie

Rector (onderwijskundige zaken, passend onderwijs en bedrijfsvoering)

 P.J.M. van Wijk
Profielkeuze, beroepskeuze, vervolgopleiding en studiefinanciering  
Decaan B. Klok
   
Handtekening rector onder formulieren administratie
Boekenfonds mw. E. Janssen
Mediatheek mw. A. de Leeuw van Weenen
Directie-assistente, webredactie en informatievoorziening mw. P.M. van Rij

 

In het ouderportaal vindt u een lijst met namen en e-mailadressen van alle docenten.

Klik hier om in te loggen in het ouderportaal.