Pestprotocol

op Scala Molenwatering

Leren gaat alleen goed als je je prettig voelt. Een fijne school maak je samen, leerlingen en personeel: samen zorgen we ervoor dat iedereen zich op zijn gemak voelt door elkaar de ruimte te geven en naar elkaar om te kijken. Daarom hanteren we op Scala Molenwatering een pestprotocol. In het pestprotocol geven we samen (school-ouders-leerlingen) aan dat we pestgedrag op onze school niet accepteren en hoe we pestgedrag volgens een vooraf bepaalde handelwijze gaan aanpakken.