Samen opleiden

op Scala Molenwatering

Scala Molenwatering is een school die veel waarde hecht aan samen opleiden en professionaliseren van onze stagiaires. In nauwe samenwerking met de opleidingsinstituten helpen wij de studenten effectief te handelen als leraar in wisselende situaties. De studenten worden bij onze school geplaatst door RPO Rijnmond opleidingsschool. RPO staat voor: Regionaal samenwerken voor het Professionaliseren en Opleiden van leraren in Rijnmond.

De opleidingen die onder RPO Rijnmond vallen zijn:  

 • De lerarenopleiding (tweedegraads niveau) van de Hogeschool Rotterdam (Instituut voor Lerarenopleidingen). De studenten volgen het vierjarige voltijd- of deeltijd traject.

  Niveau 1: Het eerste jaar van de opleiding heeft een oriënterende functie. De vraag: ''past het beroep bij mij'' staat centraal. Stagedag: maandag.

  Niveau 2: Het tweede jaar staat in het teken van de didactiek en het verbeteren van het veilig pedagogisch klimaat in de les. De stagiair ontwikkelt een leerwerkplan en gaat aan de slag met een casus. Stagedagen: maandag en woensdag.

  Niveau 3: Het derde jaar. Het einddoel van N3 is het zelfstandig functioneren van de student, zonder supervisie. Het verloop van het leerproces en de begeleiding die hiervoor nodig is verschilt per student. Stagedagen: dinsdag en woensdag.

  Niveau 4 startbekwaam : Het vierde jaar houdt in dat de student zonder begeleiding voor de klas staat. De leraar/stagiair betrekt theoretische en praktijkgegevens bij het eigen professioneel handelen. Stagedagen: woensdag en donderdag. 

 • De universitaire lerarenopleiding ICLON (Leiden)  (Eerste- en tweedegraads) 
 • De universitaire lerarenopleiding SEC (Delft) (Eerste- en tweedegraads) 

De studenten van de Haagsche Hoge School (HALO), de lerarenopleiding voor lichamelijke opvoeding, worden ook uitgenodigd om naar een stageplek te solliciteren.  

Als je meer wilt weten over een stageplek op Scala Molenwatering, ben je een zij-instromer of wil je een oriënterend gesprek, neem gerust contact op met onze schoolopleider, Monika Jaskolska-Ficchi, m.jaskolska@penta.nl