Begeleiding van leerlingen

op Scala Molenwatering

Op Scala Molenwatering vinden we het belangrijk dat leerlingen in het proces naar volwassen worden vooral begeleid worden door hun eigen mentor en docenten. Om de begeleiding overzichtelijk te houden, hebben we deze ingedeeld in niveaus. Je ziet hieronder het vooraanzicht van de begeleidingspiramide met daarnaast de niveaus.


Op begeleidingsniveau 1 en 2 zijn de mentor en/of vakdocenten samen met de leerling (en ouders) in gesprek over zijn resultaten, gedrag en welbevinden. Ook kan de leerling ondersteuning krijgen voor een vak of op het gebied van leren leren. 

Op begeleidingsniveau 3 worden er interne ondersteuningstrajecten aangeboden waar een meer gespecialiseerde docent bij betrokken is. Deze trajecten – zoals faalangst- of examenvreestrainingen, cursus sociale vaardigheden of rouwverwerking – zijn kortlopend en vinden in een groep plaats.

Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte – bijvoorbeeld op sociaal-emotioneel gebied of met betrekking tot leerproblemen en/of executief functioneren – kunnen op begeleidingsniveau 4 terecht bij het interne zorgteam. Dit zorgteam bestaat uit verschillende persoonlijk begeleiders, de remedial teacher en de begeleider passend onderwijs. Samen met de zorgcoördinator wordt er een begeleidingsplan opgesteld om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden.

Wanneer de expertise van externe collega’s noodzakelijk is, dan wordt op begeleidingsniveau 5 een schoolmaatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, orthopedagoog, psycholoog of het samenwerkingsverband ingeschakeld om in gezamenlijk overleg de juiste ondersteuningsbehoefte te bepalen.