Schoolregels

op Scala Molenwatering

We verlangen van je dat je docenten, ondersteunend personeel en medeleerlingen met respect behandelt. Om ervoor te zorgen dat iedereen in onze school zich prettig kan voelen, zijn er voor de goede gang van zaken regels nodig. Als je je daaraan houdt, kan het voor ons allemaal een prettig schooljaar worden. Naast deze huisregels geldt tevens het reglement van CVO.

Klik hier voor de schoolregels op Scala Molenwatering.