Kwaliteit van het onderwijs

op Scala Molenwatering

Scholen op de kaart

Wat zijn de slagingspercentages, hoe snel stromen leerlingen door van het eerste naar het eindexamenjaar, op welk niveau stromen de examenkandidaten uit, hoe denken leerlingen en ouders over de school en hoe tevreden zijn zij eigenlijk? De antwoorden op deze vragen kunt u allemaal terugvinden op via deze link

In Scholen op de kaart presenteren scholen in het voortgezet onderwijs hun schoolprestaties in een vast vormgeving. Dit doen ze aan de hand van vijfentwintig indicatoren, waaronder examencijfers, schoolklimaat en veiligheid of financiën. Scholen op de kaart wordt gecoördineerd door de VO-raad.

Voor meer informatie over Scholen op de kaart van Scala Molenwatering kunt u contact opnemen met onze rector, de heer P.J.M. van Wijk.