Veiligheid

op Scala Molenwatering

Veiligheid hebben we hoog in het vaandel staan! Dit komt tot uiting in de brandpreventie (brandblusapparaten en meldtelefoons door het hele gebouw), een ontruimingsplan en een ploeg geschoolde bedrijfshulpverleners onder het personeel, die in contact staan met elkaar via portofoons. Tevens wordt er elk jaar een ontruimingsoefening gehouden.

Regels ten aanzien van de veiligheid in en om de school moeten leiden tot een duidelijk beeld bij onze leerlingen, docenten, overige personeelsleden en ouders/verzorgers over de waarden en normen van onze school. Samen met de andere scholen voor Voortgezet Onderwijs, de politie en de gemeenten zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn onder andere opgenomen in een zogenaamd convenant ‘De veilige school’.

In onderstaande documenten kunt u nalezen hoe de veiligheid binnen Scholengroep Penta is gewaarborgd.