Contactpersonen

in de school

Elke leerling krijgt een docent als mentor. Ouders en verzorgers dienen zich in eerste instantie altijd tot deze mentor te wenden wanneer zij iets willen vragen of meedelen.

Begeleiding en vorderingen alle leerjaren  mentor
   
Algemene zaken leerjaren afdelingsleiders
Leerjaar 1 en Intermezzo mw. R. 't Mannetje
Leerjaar 2 mw. S.M.W. Klerx
Leerjaar 3 en leerjaar 4 havo drs. J.W.H. Scharink
Leerjaar 4, 5 en 6 vwo mw. drs. E.A.M. Verleg
   
Ondersteuningscoördinator (passend onderwijs) mw. S.M.W. Klerx
   
Aandachtsfunctionaris meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 
 

mw. S.M.W. Klerx,
mw. R. 't Mannetje en
P.J.M. van Wijk

   
Vertrouwenspersoon mw. A. de Leeuw van Weenen
Antipestcoördinator mw. E. van Doorn
   
  directie

Rector (onderwijskundige- en personele zaken, passend onderwijs en bedrijfsvoering)

 

P.J.M. van Wijk
 

Profielkeuze, beroepskeuze, vervolgopleiding en
studiefinanciering
  
Decaan B. Klok
Handtekening rector onder formulieren administratie
Boekenfonds mw. E. Janssen
Mediatheek mw. A. de Leeuw van Weenen                      
Directie-assistente, webredactie en informatievoorziening mw. P.M. van Rij

In het ouderportaal vindt u een lijst met namen en e-mailadressen van alle docenten.
Klik hier om in te loggen in het ouderportaal.