Olympiadeschool

Scala Molenwatering

Op Scala Molenwatering besteden we veel aandacht aan de bètavakken. Naast het reguliere examenprogramma worden de leerlingen op verschillende manieren uitgedaagd om verder te kijken dan het boek. Deelname aan Olympiades is hier een voorbeeld van. Leerlingen kunnen deze olympiade gebruiken als examentraining, maar voor een ander kan het ook een kans zijn om zijn/haar talenten te laten zien en de strijd aan te gaan met leerlingen van andere scholen.
Scala Molenwatering neemt al een aantal jaren deel aan de olympiades voor biologie (onder- en bovenbouw), natuurkunde, scheikunde en IJSO (onderbouw Science Olympiade). In de afgelopen jaren hebben we met enige regelmaat deelgenomen aan de landelijke finales.
De school heeft met ingang van 1 september 2022 het Olympiadekeurmerk verkregen, zodat Scala Molenwatering zichzelf officieel Olympiadeschool mag noemen.