Ouderraad

op Scala Molenwatering

Namens de directie:
De school hecht veel belang aan goed overleg met de ouders. Ook ouders hebben behoefte aan de mogelijkheid over zaken die de school aangaan, regelmatig met elkaar en met de schoolleiding van gedachten te wisselen. Voor dit doel hebben we een ouderraad.
De ouderraad is enerzijds een klankbord voor de directie. Nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen op onze school worden door de directie bij de ouderraad ter bespreking/becommentariëring ingebracht. Anderzijds is de ouderraad voor de directie ook een informatiebron t.a.v. eventuele zorgen bij ouders over een aantal ontwikkelingen op school. Het betreft dan zaken/ontwikkelingen met een algemeen/structureel karakter en geen kwesties betreffende individuele leerlingen.

De ouderraad komt ca. vier maal per jaar bijeen voor een vergadering met de directie. Enkele leden van de ouderraad vertegenwoordigen de ouders in de medezeggenschapsraad en in de voorbereidingsgroep van de themaouderavond.

Namens de ouderraad:
De ouderraad is een groep betrokken ouders die graag wil meedenken met de school.
De doelstellingen van de ouderraad zijn o.a.:

  • een goede en 'open' communicatie tussen ouders en school
  • het meedenken over nieuwe ontwikkelingen binnen de school
  • een klankbord zijn voor alle ouders van leerlingen
  • het verbeteren van de leeromgeving van onze kinderen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een goede samenwerking tussen ouders en school een goede invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en hun schoolprestaties. Ouderparticipatie speelt hierbij een grote rol en de ouderraad is een van de manieren om dit te kunnen doen.

De ouderraad van Scala Molenwatering kunt u bereiken door een e-mail te sturen aan de school, scala.mw@penta.nl