INTERMEZZO

groei naar het vwo

Intermezzo is een tussenjaar voor (meer- of hoog)begaafde kinderen voor wie de basisschool niet meer voldoende uitdaging biedt, maar voor wie de middelbare school eigenlijk nog te vroeg komt.

Deze (meer- of hoog)begaafde kinderen passen qua intelligentie heel goed op het vwo, maar zij stellen de overstap naar de brugklas graag nog een jaar uit, omdat ze bijvoorbeeld nog erg jong zijn in hun sociaal-emotionele ontwikkeling of nog niet over voldoende zelfstandigheid beschikken die de middelbare school van hen vraagt. Door het overslaan van een klas hebben deze kinderen soms hiaten opgelopen bij taal of rekenen of niet goed leren automatiseren. Ook dan kan Intermezzo een goede oplossing zijn.

Deze groep kinderen heeft met name behoefte om binnen een veilige omgeving zichzelf in een tussenjaar verder te leren kennen en te groeien. Scala Molenwatering heeft daarom speciaal voor deze doelgroep een Intermezzoklas. Kinderen en ouders maken overigens zelf de keuze voor het vervolg op het Intermezzojaar.

In 2023 vindt er op donderdag 16 februari een speciale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ouders/verzorgers plaats. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Intermezzo@penta.nl  

Klik hier voor de folder.