INTERMEZZO

groei naar het vwo

Intermezzo is een tussenjaar voor kinderen met kenmerken van begaafdheid voor wie de basisschool niet meer voldoende uitdaging biedt, maar voor wie de middelbare school eigenlijk nog te vroeg komt.

Deze kinderen passen qua intelligentie heel goed op het vwo, maar zij stellen de overstap naar de brugklas graag nog een jaar uit, omdat ze bijvoorbeeld nog erg jong zijn in hun sociaal-emotionele ontwikkeling of nog niet over voldoende zelfstandigheid beschikken die de middelbare school van hen vraagt. Door het overslaan van een klas hebben deze kinderen soms hiaten opgelopen bij taal of rekenen of niet goed leren automatiseren. Ook dan kan Intermezzo een goede oplossing zijn.

Deze groep kinderen heeft met name behoefte om binnen een veilige omgeving zichzelf in een tussenjaar verder te leren kennen en te groeien. Scala Molenwatering heeft daarom speciaal voor deze doelgroep een Intermezzoklas. Kinderen en ouders maken overigens zelf de keuze voor het vervolg op het Intermezzojaar.

Op donderdag 8 februari 2024 vindt er een speciale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ouders/verzorgers plaats. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Intermezzo@penta.nl  

Klik hier voor de folder.