Voor wie is Intermezzo?


Om in aanmerking te komen voor de Intermezzoklas worden de onderstaande kenmerken/criteria tijdens de intakegesprekken uitvoerig met ouders/verzorgers en een afgevaardigde van de basisschool besproken.

Een Intermezzoleerling heeft een aantoonbare vwo-potentie, wat kan blijken uit het basisschooladvies en/of het intelligentieonderzoek. Daarnaast zijn een of meerdere van de volgende kenmerken van toepassing: 

  • Het leren op de basisschool sluit niet of niet voldoende meer aan bij de begaafdheid van de leerling. 
  • De leerling heeft onvoldoende ontwikkelde vaardigheden op het gebied van executieve functies. Voorbeelden zijn: moeite met zelfstandig werken, plannen en organiseren van zijn schoolwerk, standvastig zijn in zijn eigen strategie en geen alternatieve aanpak accepteren of minder taakgericht zijn als het nut van de taak niet wordt ingezien.  
  • De intellectuele en emotionele ontwikkeling lopen niet synchroon. Dit kan bij de leerling tot stress/frustratie leiden en door de omgeving soms als jong gedrag gezien worden. Speels gedrag, zich eenzaam voelen, snel gefrustreerd raken of een hoog rechtvaardigheidsgevoel hebben, zijn kenmerken hiervan. 
  • De basisschoolstof is doorlopen, maar er kunnen nog wel hiaten bij bijvoorbeeld taal of rekenen zijn. Dit kan komen door bijvoorbeeld het overslaan van een klas of door het onvoldoende leren automatiseren. Deze eventuele leerachterstanden zijn zodanig dat ze in één schooljaar ingelopen kunnen worden.