Leerlingenstatuut

van Scala Molenwatering

Het leerlingenstatuut is een wettelijk verplicht document dat de rechten en plichten van de leerlingen regelt. In feite bepaalt het echter de verhoudingen tussen alle geledingen op school: leerlingen, ouders, personeel en management/bestuur. Het statuut heeft een geldigheidsduur van twee jaar en wordt na evaluatie zonodig herzien.

De regels in dit leerlingenstatuut zijn een nadere uitwerking voor de vestiging, dat wil zeggen dat een algemene regel bij strijdigheid met het statuut altijd voorgaat. We hopen dat het leerlingenstatuut bijdraagt aan een goede sfeer in de klas en in de school. Het is echter goed te beseffen dat de werkverhoudingen niet geheel afhankelijk mogen zijn van een statuut of van regels. Vooral de manier waarop de mensen in een school met elkaar omgaan, bepaalt of er sprake is van een plezierige sfeer en een goed en veilig werkklimaat.