Schoolondersteuningsprofiel

van Scala Molenwatering

In het schoolondersteuningsprofiel is de ondersteuning die de school biedt, opgenomen en geeft de school aan welke maatregelen genomen worden voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben.Lees verder ...