Schoolgids

Scala Molenwatering

De schoolgids is een belangrijke informatiebron waarin veel informatie te vinden is over het onderwijs en de regelingen op de vestigingen van Scholengroep Penta. De gids bestaat uit twee delen: het algemene gedeelte dat voor alle Pentavestigingen geldt en het vestigingsgedeelte dat voor Scala Molenwatering geldt.

De gids dient als vraagbaak voor leerlingen, ouders en de medewerkers en is het document waarin de school beschrijft wat de ouders en leerlingen van ons mogen verwachten. Ook staat beschreven wat de school van de ouders en leerlingen verwacht om de doelstelling van de school te kunnen realiseren, namelijk goed onderwijs in een klimaat van geborgenheid. 

De schoolgids wordt jaarlijks uitgebracht.