Aanvragen verlof

op Scala Molenwatering

Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van ‘gewichtige omstandigheden’.

Voor het verkrijgen van verlof, dat wil zeggen afwezigheid met toestemming, dient om teleurstellingen te voorkomen acht weken van tevoren contact op te worden genomen met de schoolleiding. Voor deze verzoeken is bij de schooladministratie een officieel aanvraagformulier verkrijgbaar. U kunt de formulieren ook downloaden.

De directie van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtconsulent van de gemeente!