Lestijden

op Scala Molenwatering

 

1e lesuur (begeleidingsuur)

2e lesuur

pauze

3e lesuur

pauze

4e lesuur

pauze

5e lesuur

08.30 - 09.10 uur

09.15 - 10.35 uur

10.35 - 10.55 uur

10.55 - 12.15 uur

12.15 - 12.45 uur

12.45 - 14.05 uur

14.05 - 14.15 uur

14.15 - 15.35 uur

 

Zonodig wordt ook een 6e lesuur (15.35-16.55 uur) ingeroosterd.

Elke schooldag begint met een begeleidingsuur. Onderdeel van de begeleidingsuren zijn de mentoruren. Naast mentoruren biedt ieder vak tijdens de begeleidingsuren ondersteunende begeleiding. Leerlingen die extra begeleiding voor een vak nodig hebben, worden door de docent van het vak tijdens deze uren extra begeleid. Een leerling kan ook zelf kiezen voor extra ondersteuning tijdens een begeleidingsuur in een vak dat hij moeilijk vindt. De leerling kan zich daar zelf voor inschrijven via SOM.

Op dinsdagmiddag worden geen reguliere lessen ingeroosterd. Deze middag gebruiken we voor andere activiteiten zoals: sporttoernooien, culturele activiteiten, excursies, vakolympiades enz. Leerlingen kunnen geen vaste afspraken plannen tussen 8.15 en 16.00 uur, ook al hebben ze volgens hun individuele lesrooster geen lessen op bepaalde tijdstippen. Als dit in verband met het lesprogramma nodig is, kunnen lessen en
activiteiten worden ingeroosterd op andere dan de gebruikelijke momenten. Leerlingen moeten te allen tijde beschikbaar zijn tijdens de reguliere roostertijden. Ouders en leerlingen moeten er rekening mee houden dat het rooster tijdens het schooljaar kan worden gewijzigd.