Wat is het doel van Intermezzo?


In het Intermezzojaar op Scala Molenwatering staan vier doelen centraal:

  • cognitieve uitdaging en groei
  • meta-cognitieve groei
  • sociaal-emotionele groei
  • eventuele hiaten op taal- en rekengebied wegwerken

We streven ernaar dat aan het einde van het Intermezzojaar:

  • ​de leerlingen door middel van het verrijkingsprogramma cognitief zijn uitgedaagd. Er is in het programma veel ruimte om te ontdekken waar leerlingen echt goed in zijn en waar hun hart sneller van gaat kloppen.
  • de leerlingen een stap in hun ontwikkeling op het gebied van de (executieve) leervaardigheden hebben gemaakt, waardoor ze in de eerste klas van de middelbare school kunnen aansluiten bij het niveau dat daar gevraagd wordt. Dit betekent dat o.a. plannen, organiseren, doelen stellen, evalueren, reflecteren en omgaan met huiswerk in het lesprogramma van elk vak is verweven.
  • de leerlingen zich in de sociale interactie met hun omgeving (binnen een ‘normale’ schoolse context) kunnen ontplooien. Leerlingen die in aanmerking komen voor de Intermezzoklas zijn vaak sociaal-emotioneel nog te jong om de overstap te maken naar de brugklas. Ze hebben op de basisschool een klas overgeslagen en/of zijn aan het einde van groep 7 uitgeleerd. Voor hen is het belangrijk dat zij in een veilige omgeving met ‘peers’ leren om te gaan met weerstand en teleurstelling, zodat hun weerbaarheid en zelfredzaamheid vergroot wordt. Dit betekent ook dat leren samenwerken, doorzetten en omgaan met emoties en frustraties ruim aandacht krijgen in zowel de lessen als in de begeleiding. 
  • de leerlingen inzicht in hun hiaten op taal- en rekengebied krijgen en gedurende een aantal vaste momenten in de week aan deze achterstanden werken. Dit betekent dat elke leerling aan zijn eigen doelen werkt.

Uiteindelijk streven we ernaar dat deze cognitief sterke en getalenteerde leerlingen met een stevige basis in de brugklas kunnen starten.