Ouderbijdrage

 

Klik hier voor de brief ouderbijdrage 2020-2021 (volgt na de zomervakantie).

Klik hier voor de schoolkosten van Scala Molenwatering voor het schooljaar 2020-2021. 

Klik hier voor de toelichting vrijwillige ouderbijdrage.

Klik hier voor de modelovereenkomst vrijwillige ouderbijdrage van het PENTA college CSG.

Klik hier voor de restitutie-, reductie-, kwijtscheldingsregeling van het PENTA college CSG.