Ouderbijdrage

Klik hier voor de brief en toelichting vrijwillige ouderbijdrage.

Klik hier voor de schoolkosten van Scala Molenwatering voor het schooljaar 2017-2018.

Klik hier voor de modelovereenkomst vrijwillige ouderbijdrage van het PENTA college CSG.

Klik hier voor de restitutie-, reductie-, kwijtscheldingsregeling van het PENTA college CSG.