Schoolregels - kort overzicht


Algemeen

Wij vinden het van het groot belang dat er een veilig schoolklimaat heerst voor alle leerlingen en medewerkers. Dit betekent dat er tijdens het onderwijs en de overige activiteiten binnen en buiten het schoolgebouw geen plaats is op onze school voor discriminerende of intimiderende uitlatingen en gedragingen, voor bedreigingen, voor wapens, drugs of alcoholische dranken. Diefstal en vernielingen staan we vanzelfsprekend niet toe. We maken hierbij geen onderscheid tussen eigendommen van de school en van anderen. 

 • Je respecteert de ander en zijn eigendommen.
 • Je bent niemand tot last.
 • Je volgt de aanwijzingen van medewerkers op.
 • Het in bezit hebben van alcoholische dranken, drugs of wapens of het gebruik ervan is verboden.

School

 • In pauzes kun je terecht in de Agora/aula, in de hal of op het schoolplein. Op Rietvelden mag je niet in de gangen zijn tijdens de pauzes.
 • In de klas mag je tijdens de lessen niet eten en drinken (tenzij je toestemming hebt van de docent).
 • Gedurende de les haal je geen spullen meer uit je kluisje en loop je niet onnodig over de gangen.
 • Je draagt geen hoofddeksel in de school.
 • In en om de school wordt niet gerookt.
 • Afval gooi je in de afvalbakken.
 • Je fietst/scootert niet over het schoolplein.
 • Zet je fiets/scooter op slot.
 • Je bent beschikbaar voor school van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

In de les

 Wél: Niet:
 - boek
 - gemaakt huiswerk
 - etui en agenda
 - leesboek
 - pet en jas
 - telefoon (tenzij in opdracht van de docent)
 - eten, drinken en kauwgom
 

 

Bijzondere situaties

 • Als je te laat komt, meld je je bij de conciërge. Je meldt je de volgende dag om 08.00 uur bij de conciërge.
   
 • Als je uit de les verwijderd wordt, meld je je in bij de conciërge (MW) of in lokaal 1.08 (RV). Je krijgt een blauw formulier dat je moet invullen. Aan het eind van het uur zoek je met het ingevulde formulier de docent op bij wie je verwijderd was en maak je afspraken over het vervolg. Je ouders worden van de verwijdering op de hoogte gesteld.
   
 • Als je een tussentijdse toets gemist hebt, maak je zelf een afspraak met je docent om de toets in te halen op een dinsdagmiddag. Een gemiste toetsweektoets haal je in op de daartoe bestemde momenten. Je kunt alleen toetsen inhalen als je afwezigheid bij school bekend was en was goedgekeurd.
   
 • Als je ziek bent of als je een afspraak hebt bij de (tand)arts, dan moeten je ouders je vóór 08.30 uur telefonisch afwezig melden. Probeer dit soort bezoeken trouwens zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen. Als je tijdens een schooldag ziek wordt, meld je je af bij de conciërge.
   
 • Voor verlof voor schoolgerelateerde activiteiten is altijd toestemming nodig van de teamleider. Voor bijzonder verlof moeten je ouders een officiële aanvraag indienen. Het daartoe bestemde formulier kun je downloaden van de website van school.
   
 • Je mobiele telefoon staat uit en zit in je tas. Wanneer je telefoon toch zichtbaar is in de klas en de docent hiervoor geen toestemming heeft gegeven, wordt deze ingenomen door de docent en kan je hem aan het eind van de dag ophalen. Als dit bij herhaling gebeurt, volgt een zwaardere sanctie.
   
 • Vergeet je fiets niet op slot te zetten en zorg ervoor dat deze op de juiste plek staat opgesteld. Zo niet, dan moet je wachten tot na schooltijd voor je je fiets terug krijgt.
   
 • Als je je kluissleutel/schoolpasje vergeet is dat voor de conciërges extra werk en erg vervelend. Voor het openen van je kluis moet je je namelijk bij de conciërge melden. Een keertje kan gebeuren, maar bij herhaling nemen we maatregelen.

 

Klik hier voor de uitgebreide schoolregels