Onderwijs


Scala is één school met twee locaties: Rietvelden en Molenwatering
Op beide locaties heerst een gezellige sfeer en voelt iedereen zich snel thuis.


Onze opleidingen

mavomiddelbaar algemeen voortgezet onderwijs
havohoger algemeen voortgezet onderwijs
vwovoorbereidend wetenschappelijk onderwijs (atheneum en gymnasium)


Op de locatie Rietvelden vind je de mavo en de havo en op de locatie Molenwatering
het vwo (atheneum en gymnasium).

Wat vinden wij belangrijk?

Op Scala gaan wij uit van drie kernwaarden:
*  Kennis en kunde op niveau
*  Jezelf leren kennen en je talenten ontdekken
*  Iets betekenen voor een ander

Oftewel: Scala is een school waar je veel leert, waar je de ruimte krijgt om jezelf te zijn en om te groeien en waar van jou gevraagd wordt om jouw steentje bij te dragen aan een betere wereld.