Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)


Vwo is de verzamelnaam voor atheneum en gymnasium. De vwo-opleiding duurt zes jaar. Na het derde leerjaar kiest een leerling een vakkenpakket dat past binnen een bepaald profiel. Er zijn vier profielen: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij.

Leerlingen die een vwo-diploma behaald hebben, kunnen doorstromen naar het universitair onderwijs.

Terug naar Opleidingssoorten