Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)


De havo-opleiding duurt vijf jaar. Na het derde leerjaar kiest een leerling een vakkenpakket dat past binnen een bepaald profiel. Er zijn vier profielen: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij.

Leerlingen die een havodiploma behaald hebben, kunnen doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) of naar 5 atheneum.

Terug naar Opleidingssoorten