Agenda

Scala Molenwatering

09 mei 2022

Workshop Graffiti leerjaar 2

10 mei 2022

Libdup leerjaar 1 (groep 1)

10 mei 2022

Libdup leerjaar 1 (groep 2)

10 mei 2022

PO ecologie 4v-5v

10 mei 2022

Voorlichting 'alcohol en drugs' klas 4 (o.v.b.)

11 mei 2022

PWS 5v bekendmaking def. groepsindeling

12 mei 2022

CSE1

12 mei 2022

Klankbordgesprek ouders/verzorgers Intermezzoleerlingen

13 mei 2022

Bingo-avond leerjaar 1

13 mei 2022

CSE1

16 mei 2022

CSE1

16 mei 2022

Deze week: PWS 5v - lln contact met PWS-begl.

16 mei 2022

MOL-gesprekken

16 mei 2022

Mondelingen leerjaar 3

17 mei 2022

CSE1

17 mei 2022

MOL-gesprekken

17 mei 2022

Mondelingen leerjaar 3

18 mei 2022

CSE1

18 mei 2022

MOL-gesprekken

18 mei 2022

Mondelingen leerjaar 3

18 mei 2022

Schoolfotograaf leerjaar 1-2-4-5

19 mei 2022

CSE1

19 mei 2022

MOL-gesprekken

20 mei 2022

CSE1

20 mei 2022

MOL-gesprekken

23 mei 2022

CSE1

23 mei 2022

Deze week: PWS-begeleiding in de band (opstellen hoofd- en deelvragen)

24 mei 2022

CSE1

25 mei 2022

CSE1

25 mei 2022

Excursie Archeon leerjaar 1

26 mei 2022

Hemelvaartsdag

27 mei 2022

Hemelvaartsweekend